nazwa firmy / nazwisko i imię
adres
osoba reprezentująca firmę
telefon
fax
e-mail
NIP
rodzaj urządzenia
nazwa maszyny
cena
rok
dane techniczne
wyposażenie dodatkowe
inne uwagi
foto (opcjonalnie)
 
 
 info@maszynydrukarskie.pl